Medailonek

CO MĚ PŘIVEDLO KE KOUČOVÁNÍ

Věřím na životní křižovatky. Momenty, kdy je nutné se zastavit a zapřemýšlet, co dál se svým životem. Momenty, kdy vám může setkání s tím pravým člověkem či lidmi změnit život. A jeden takový moment mi přinesl do života koučink.
Důvěra v lidi, respektování jejich životního prostoru, důraz na svobodu, která jde ruku v ruce s odpovědností, to jsou hodnoty, ve které věřím.

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Profesionální kouč (KC Praha) – akreditace MŠMT ČR
Týmový koučink (KC Praha)

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTŮ – PŘÍKLADY

Strategické řízení firmy od r. 2006 do současnosti
HR management – aplikace koučovacího stylu řízení
Vedení týmu, time-management
Vedení týmu v neziskovém sektoru se  zaměřením na marketingové strategie
Koučování v oblasti rodičovství a práce na vlastním seberozvoji

SPECIALIZACE  

Firemní koučink: střední a vyšší management
Týmový koučink: obchodní a marketingové týmy, management
Obchodní a marketingové strategie, vize značky, tvoření osobnostního brandu

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Člen Mezinárodní federace koučů (ICF)

Řídím se etickým kodexem http://www.coachfederation.cz