Mám ráda koučink. Dělá život jednodušší, odděluje důležité věci od těch méně důležitých. A nejlepší je to, že díky koučinku si svůj život řídíte vy. Vy sami. No není to krása?!

Schopnost ovládat svůj stav se ve světě, který se vzpírá kontrole a zdá se být více chaotický, stává stále důležitější. 

„Koučování není pouze uměle vytvořenou metodou, již by bylo možné používat jen za určitých, předem stanovených okolností. Je to způsob řízení, způsob vedení lidí, způsob myšlení – a způsob bytí.“(John Whitmore)

Koučink nabízí možnost řešit zdánlivě neřešitelné, najít motivaci a krok za krokem směřovat ke svému cíli.

Mohu být vaším partnerem, který bude vám či vašemu týmu naslouchat, bude vás provázet, podporovat a pomáhat začlenit potřebné změny do vašeho osobního i profesního života. Ale to nestačí, budu dohlížet na plnění vašich plánů, vyhodnocovat je spolu s vámi a dávat vám zpětnou vazbu.

Budete překvapeni, kolik zdánlivě neřešitelných věcí má řešení a jak jsou ona nová řešení často velmi jednoduchá. Budete překvapeni, že řešení máte v sobě, ve své hlavě i ve svém srdci.